Organització

L’Ateneu de l’Alt Urgell s’organitza en base a assemblees de socis i sòcies, on totes tenen dret a veu i vot. Aquestes que es realitzen un cop anualment de forma ordinària i de forma extraordinària quan hi ha punts importants a debatre. A part de l’Assemblea de Socis, hi ha diverses comissions de treball de diversos àmbits, algunes són permanents i altres es creen per a tasques concretes. Per a coordinar les diverses comissions, existeix la Comissió de Coordinació on hi ha representants de les diverses comissions i que s’encarrega de coordinar les diferents activitats i feines de l’Ateneu.

Organigrama d'organització de l'Ateneu
Organigrama d'organització de l'Ateneu

Comissions

El dia a dia de l’Ateneu de l’Alt Urgell el porten les següents comissions:

 • Coordinació: coordina de manera general els projectes que esdevenen a l’Ateneu i convoca les reunions de treball i les Assemblees de socis/es. A més a més és la comissió encarregada de rebre les demandes dels socis i traslladar-les a les comissions.
  Contacte: ateneualturgell@gmail.com
 • Economia: porta el control dels diners i les sòcies. També s’encarrega d’assegurar-se del compliment dels pagaments i de comptabilitzar els ingressos i despeses de l’Ateneu i les seves activitats.
  Contacte: ateneualturgell@gmail.com
 • Comunicació i difusió: és la veu de l’Ateneu cap a fora. Actualitza la pàgina web i les xarxes socials de contingut, informa a les sòcies i al veïnat de les activitats que esdevinguin a l’Ateneu i dissenya els cartells de les activitats promogudes.
  Contacte: ateneualturgell@gmail.com
 • Bar: S’encarrega de la gestió i l’obertura del servei de Bar de l’Ateneu.
  Contacte: bar.ateneualturgell@gmail.com
 • Cultura: S’encarrega de la programació i dinamització cultural de l’Ateneu.
  Contacte: ateneualturgell@gmail.com
 • Suport mutu: S’encarrega dels projectes de suport mutu i autoorganització popular que es desenvolupen des de l’Ateneu.
  Contacte: suportmutu@ateneualturgell.cat
 • Obres: és la comissió que s’encarrega de l’adequació de l’espai per a poder-hi realitzar les activitats necessàries, fa la planificació de les obres i les jornades de treball per a aconseguir-ho. És una comissió temporal.
  Contacte: ateneualturgell@gmail.com