Fes-te soci/a

L’Ateneu de l’Alt Urgell té la seva força en els socis i sòcies, com més siguem més ràpid es consolidarà el projecte i es podran fer més activitats i desplegar més iniciatives. Ser soci/a et permet participar de les Assemblees de l’Ateneu i ajudes a l’autogestió i el finançament de l’Ateneu.

Drets

 • Participar a l’Assemblea de Socis/es.
 • Elegir i ser elegit/da per als llocs de representació legal de l’associació, o bé per alacomissió de coordinació.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de l’ateneu, així com proposar noves iniciatives, projectes o activitats a la Comissió de Coordinació.
 • Ser escoltats prèviament a l’adopció de sancions o mesures disciplinàries.
 • Rebre informació sobre la programació d’activitats que es desenvolupen a l’ateneu.
 • Fer ús dels espais i sales de reunions.
 • Proposar jornades i/o activitats per dotar de vida el projecte de l’Ateneu.
 • Implicar-se activament en les tasques de l’ateneu.
 • Gaudir dels preus especials per a persones sòcies en les activitats que així es planifiquin.
 • Proposar a la Comissió de Coordinació la celebració d’una Assemblea General de Sòcies sempre que es valori de necessària urgència.

Deures

 • Participar a l’Assemblea de Socis/es.
 • Contribuir econòmicament al projecte aportant una quota mensual de 5€, 10€ o 20€.
 • Oferir suport social i econòmic addicional per poder dur a terme les activitats i els projectes, en funció de les necessitats i les possibilitats.
 • Dotar de vida el projecte de l’ateneu.
 • Vetllar pel descans veïnal.
 • Mantenir l’espai net en finalitzar la seva activitat, així com informar dels possibles desperfectes o disfuncions en el funcionament del mateix.